Volunteer toolkit SOS

stapler, sellotape, pritt stick